قطعات اصلی حشره کش برقی ؟

قطعات اصلی حشره کش برقی ؟

قطعات اصلی حشره کش برقی عبارتند از:

1. لامپ UV: این لامپ ها دارای یک نور ماورای بنفش هستند که برای جذب حشرات استفاده می شود. حشرات به نور UV جذب می شوند و به سمت دستگاه حشره کش هدایت می شوند.

2. گریل حفاظتی: این قطعه معمولاً در قسمت جلوی دستگاه حشره کش قرار دارد و جلوگیری می کند که حشرات به داخل دستگاه وارد شوند و آسیبی به محیط یا کاربر ایجاد نکنند.

3. تابلوهای برق: این تابلوها برای اتصال لامپ UV به سیستم برق و تأمین برق لازم برای عملکرد حشره کش استفاده می شوند.

4. قفس الکترونیکی: این قطعه در دستگاه حشره کش برقی برای جمع آوری حشرات کشته شده استفاده می شود. حشرات پس از برخورد با جریان برق در دستگاه، درون قفس الکترونیکی قرار می گیرند و قابلیت خروج ندارند.

5. دسته تنظیم: این دسته برای تنظیم قدرت جذب برای حشره کش استفاده می شود. با تنظیم این دسته، میزان جذب حشرات متفاوت قابل تنظیم است.

کاربرد اصلی حشره کش برقی در کنترل و کشتن حشرات مزاحم مانند مگس، پشه، سوسک و کرم است. این دستگاه ها با استفاده از نور UV و جذب حشرات، آنها را به داخل دستگاه هدایت کرده و با استفاده از جریان برق، حشرات را به طور فوری کشته می کنند.

منوی اصلی