نکاتی برای استفاده ایمن از حشره کش برقی در محیط خانگی

نکاتی برای استفاده ایمن از حشره کش برقی در محیط خانگی

نکاتی برای استفاده ایمن از حشره کش برقی در محیط خانگی

1. مطمئن شوید که دستگاه حشره کش برقی کاملاً خاموش است قبل از هرگونه تماس با آن.
2. دستگاه را در محلی قرار دهید که دسترسی کودکان و حیوانات خانگی به آن محدود شود.
3. از دستگاه در نزدیکی منابع آب و مایعات استفاده نکنید.
4. دستگاه را در محلی قرار دهید که از دسترس حرارت یا آب نباشد.
5. از دستگاه در نزدیکی مواد قابل اشتعال استفاده نکنید.
6. همواره دستگاه را بر اساس دستورالعمل تولید کننده نگهداری و تمیز کنید.
7. در صورت وجود هرگونه علائم حساسیت یا عوارض جانبی، استفاده از دستگاه را متوقف کنید و به پزشک خود مراجعه کنید.
8. در صورت نیاز به تعویض قطعات یا تعمیرات، به تعمیرکار مجاز مراجعه کنید.
9. هنگام استفاده از دستگاه، از تماس مستقیم با الکترودهای برقی آن خودداری کنید.
10. دستگاه را در محلی قرار دهید که از دسترس حیوانات خانگی و کودکان کوچک باشد.

منوی اصلی